Gdzie poszukiwać kredytu rolniczego?

Rolnictwo jest branżą, w której ciągły rozwój i stała konieczność unowocześniania gospodarstwa sprawia, że mówiąc wprost, potrzebna jest gotówka. Potrzebę stałego rozwoju nie tylko wymusza na rolnikach zmieniający się świat rolniczych technologii, ale też ich własne potrzeby. Niestety o ile osoby pracujące na umowę o pracę, czy posiadający własne firmy kredyt mogą uzyskać dość łatwo i na dowolny cel, to rolnikom nie jest łatwo pożyczkę. Dowiedzmy się, jak rolnicy mogą sięgnąć po kredyt i jakie oferty mają dla nich banki.

Jak banki traktują rolnika?

Zasadniczo banki traktują rolników na dwa sposoby:

  • jak zwykłych klientów – proponują im kredyt indywidualny dla osoby otrzymującej dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego;
  • jak klienta prowadzącego gospodarstwo rolne – w tym przypadku banki proponują kredyt rolniczy na środki trwałe lub inwestycje.

Pierwszy krok do kredytu dla rolnika

Kredyty dla rolników są dostępne w wielu bankach. Najpierw jednak każdy właściciel gospodarstwa musi zrobić pierwszy krok, czyli spełnić oczekiwania banku. Na czym one polegają? Zaraz się dowiemy.
Przede wszystkim rolnicy, tak jak wszystkie inne osoby chcące zaciągnąć kredyt w banku muszą udowodnić swoje dochody i ich pochodzenie. W przypadku właścicieli gospodarstw rolnych dochody nie pochodzą z tytułu umowy o prace czy też z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej a z prowadzonej działalności rolniczej. W takim wypadku konieczne jest uzyskanie zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego. Należy też zwrócić się do KRUS o potwierdzenie o niezaleganiu z podatkiem rolnym czy składkami na ubezpieczenie społeczne. Niektóre banki wymagają jeszcze innego rodzaju dodatkowych zaświadczeń czy dokumentów np. faktur, czy rachunków z tytułu sprzedaży produktów rolnych, które zostały przez nich wyprodukowane. Bywa, że bank żąda zaświadczenia o prowadzeniu działalności rolnej od minimum dwunastu miesięcy.

Kredyt rolniczy, co to jest?

Gdy już rolnik trafi do banku, który zaoferuje mu udzielenie typowo rolniczego kredytu, musi wiedzieć, na co taka pożyczka może zostać zaciągnięta. Większość instytucji udziela tego typu pożyczek na dokonanie inwestycji – zakup sprzętu, gruntów czy zwierząt. Banki oferują też pożyczki na finansowanie bieżącej działalności, a w szczególności na zakup oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów, nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz, materiału siewnego.

Wspomnieć też należy o formalnościach, które w przypadku kredytu rolniczego różnią się od tych dla kredytobiorcy indywidualnego. Szczegółów oczywiście każdy kredytobiorca dowie się bezpośrednio w banku. Warto skorzystać z pomocy pracowników oddziałów banku, którzy na pewno doradzą w doborze najwłaściwszej pożyczki. Rozsądne będzie też, gdy przed udaniem się do oddziału sami przestudiujemy np. w Internecie oferty poszczególnych banków i sprawdzimy swoją zdolność do uzyskania kredytu. Można to zrobić online bez większego problemu. Zaopatrzeni w taką wiedzę na pewno będziemy czuć się pewniej w drodze po kredyt.