Skutki opóźnienia w spłacie kredytu i pożyczki

Uzyskanie kredytu w banku jest nieco bardziej skomplikowaną procedurą niż podpisanie umowy pożyczki. W obu jednak przypadkach po stronie klienta powstaje dług, który powinien być spłacany regularnie w ustalonych ratach. Co dzieje się, gdy dłużnik zwleka z uregulowaniem zobowiązania?

Monity i odsetki

Pierwszym krokiem, jaki jest podejmowany przez banki oraz firmy pożyczkowe jest wysłanie do klienta monitu – przypomnienia o spłacie. Może on mieć formę wiadomość SMS, e-mail lub tradycyjnego listu. W każdej umowie powinien znaleźć się zapis, czy podjęcie tych czynności obciąża dłużnika jednorazową, dodatkową kwotą, czy jest bezpłatne. Jeśli pomimo otrzymania monitu dłużnik nie skontaktuje się i nie ureguluje zobowiązania, za każdy dzień zwłoki zostaną naliczone odsetki. W przypadku umów pożyczkowych mogą to być bardzo wysokie kwoty, ponieważ w ten sposób nieuczciwe firmy zarabiają znaczne pieniądze na swoich klientach. Godnych zaufania instytucji finansowych można szukać według opinii w Internecie, na przykład na stronie https://www.ratkomat.pl/.

Windykacja i najczęstsze błędy dłużników

Instytucje finansowe najczęściej przesyłają informacje o zaległości w płatnościach do kancelarii windykacyjnej, która kontaktuje się z klientem celem ustalenia indywidualnego terminu spłaty zadłużenia. W przypadku braku porozumienia sprawa przekazywana jest do sądu. To właśnie brak rozmowy z bankiem lub firmą pożyczkową jest najczęściej popełnianym przez dłużników błędem. O sytuacji finansowej należy poinformować niezwłocznie, gdy pojawią się trudności ze spłatą zobowiązania, ponieważ może to uchronić kredytobiorcę przed poważnymi konsekwencjami prawnymi. Niejednokrotnie klienci przy zawieraniu umowy nie biorą pod uwagę swoich możliwości finansowych, czyli tego, ile pieniędzy będą mogli miesięcznie przeznaczyć na spłatę zobowiązania – to drugi, poważny błąd. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: pt.: „Kredyt w banku: jak obliczyć maksymalną wysokość raty?”.

Bardzo wiele zakupów i inwestycji nigdy nie doszłoby do skutku bez pomocy instytucji finansowej. Korzystanie z dodatkowych środków to dobre rozwiązanie, jednak należy mieć zabezpieczone wpływy, by móc spłacać zadłużenie w wymaganym terminie, a w przypadku problemów finansowych warto kontaktować się z reprezentantami instytucji finansowej i negocjować warunki spłaty.