Spłata zobowiązań przed terminem – jakie są profity?

Przystępując do zaciągnięcia pożyczki bądź kredytu, zazwyczaj chcemy jak najprędzej uporać się z ich spłatą – to bardzo dobry odruch, zabezpieczający nas przed długotrwałym zadłużeniem. Z drugiej strony, warto dowiedzieć się, czy jeśli spłacimy zobowiązania przed terminem, zyskamy coś na tym.

Możliwości jest wiele: z jednej strony, wcześniejsza spłata zobowiązań obliguje bank do zwrotu części poniesionych kosztów, odpowiednio do okresu, w którym – pomimo zawartej umowy – nie będziemy już spłacać rat; z drugiej – umowa kredytowa do niedawna zabezpieczała banki przed utratą dopływu środków w dalszej perspektywie. Zazwyczaj wcale nie chodzi o to, by ich klienci spłacili zaciągnięte kredyty jak najszybciej; bardziej zależy im na tym, by systematycznie wpłacali na ich konto ustaloną kwotę, podtrzymując tym samym płynność finansową instytucji.

Sytuacja kredytobiorców w ostatnich latach uległa znacznej poprawie. Po pierwsze, ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje umorzenie części kosztów w sytuacji, gdy kredytobiorca wywiąże się z zaciągniętych zobowiązań przed terminem określonym w umowie. Potwierdzają to zarówno Rzecznik Finansowy, jak i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po drugie, o ile do niedawna sytuacja opisana powyżej nie opłacała się w przypadku kredytów hipotecznych, o tyle wraz z decyzją prezydenta, od roku 2017, istnieje możliwość wcześniejszej spłaty tego typu zobowiązań bez ponoszenia ryzyka, że bank obciąży nas druzgocącą prowizją. Możliwość, o której mowa opłaca się szczególnie w sytuacji, gdy kredytobiorca obciążony jest już kilkoma kredytami i zależy mu na tym, aby z częścią z nich uporać się przed upływem daty określonej w umowie kredytowej.

Jednym ze sposobów na uporanie się z własnym zadłużeniem jest pożyczka ratalna w Monedo Now – zobacz: Pożyczka ratalna w Monedo Now sposobem na spłatę zadłużenia. Banki i firmy parabankowe wychodzą naprzeciw potrzebom Polaków, których zarobki nie są wystarczające do tego, aby pokryć nimi jednocześnie kompleksowe koszty utrzymania rodziny, domu, samochodu, i koszty zaciągniętego kredytu. Jak wziąć pożyczkę w Monedo Now? Można o nią wnioskować bez wychodzenia z domu – potrzebny jest natomiast dostęp do internetu. Niezbędnych informacji udzielimy w przygotowanym do tego celu formularzu, a pracownicy firmy skontaktują się z nami po zapoznaniu się z treścią wniosku.