Co wybrać, lokatę terminową czy konto oszczędnościowe?

Wybór sposobu oszczędzania między lokatą terminową, a kontem oszczędnościowym determinowany jest przede wszystkim przez to, czy zależy nam na stałym dostępie do oszczędzanych środków i godzimy się z niższym oprocentowaniem, czy też chcemy zaoszczędzić więcej, biorąc pod uwagę zamrożenie naszych środków na czas trwania lokaty.

Lokata terminowa zakładana jest na czas określony z oprocentowaniem stałym lub zmiennym. W przypadku oprocentowania stałego możemy w łatwy sposób obliczyć swoje zyski kiedy okres jej trwania dobiegnie końca. Oprocentowanie zmienne obarczone jest ryzykiem jego obniżenia, wtedy gdy maleją stopy procentowe, nie można więc obliczyć zysku jaki osiągniemy. Należy więc dość dobrze znać się na spekulacji finansowej, aby korzystać z tego rodzaju lokaty. Z kolei konto oszczędnościowe oprocentowane jest w sposób zmienny, niemniej jednak w jego przypadku do pieniędzy mam stały dostęp. Pierwsza wypłata z reguły jest bezpłatna, a kolejne objęte prowizją. Mimo wszystko świadomość dostępności oszczędzanej gotówki, w razie nagłej potrzeby, jest źródłem częstszego zakładania kont oszczędnościowych przez klientów.

Dużą zaletą konta oszczędnościowego jest także możliwość dopłaty, przekazania na nie środków w dowolnej chwili. Takiego udogodnienia nie ma w przypadku lokat terminowych, gdzie pieniądze możemy wpłacić tylko jeden raz. Oszczędzanie środków nie może być więc powiększone o dopłacony kapitał. Dodatkowo zakładając konto oszczędnościowe zawieramy umowę na czas nieokreślony.

Patrząc na oszczędzanie jedynie z punktu widzenia wysokości oprocentowania, lokata terminowa ma je nieco wyższe. Biorąc jednak pod uwagę elastyczność konta oszczędnościowego, poprzez możliwość wypłat i wpłat gotówki w dowolnym czasie, wydaje się ono lepszą opcją od lokaty terminowej. Z punktu widzenia oszczędzania w przypadku konta oszczędnościowego istnieje pokusa jego zbyt częstego uszczuplania, a w związku z tym ograniczania coraz bardziej kwoty gromadzonych oszczędności. W przypadku lokaty taka pokusa nie jest możliwa do spełnienia, gdyż środki są zamrożone na czas jej trwania. Dlatego dla firm i osób prywatnych, którzy dysponują dodatkowym kapitałem i nie potrzebują tych środków na chwilę obecną, lepszą opcją będzie zdecydowanie lokata terminowa, najlepiej taka ze stałym oprocentowaniem, dzięki czemu będą mogli czynić dalekosiężne plany, w oparciu o wiedzę, jaką kwotę i w jakim terminie uda im się zaoszczędzić. Z punktu widzenia planowania inwestycyjnego jest to znacznie lepsza perspektywa niż konto oszczędnościowe, które może być uszczuplane raz po raz na bieżące wydatki.

Oszczędzanie nigdy nie jest proste zwłaszcza, że zawsze znajdują się coraz większe i pilniejsze wydatki, które przesuwają je w czasie. Założenie lokaty terminowej pozwala na realną oszczędność. Jednak przy dużej samodyscyplinie bardziej korzystne może okazać się założenie konta oszczędnościowego, z którego w razie bardzo trudnej sytuacji można skorzystać, co w przypadku lokaty terminowej nie byłoby możliwe, bądź skutkowałoby utratą znacznej części powierzonych środków.