Lokata jednodniowa zapewni niemal stały dostęp do środków finansowych

Lokaty jednodniowe jeszcze kilkanaście lat temu cieszyły się niebywałą popularnością, gdyż zysk nie był obarczony żadnym podatkiem, na skutek zmiany przepisów prawnych doszło do tego, że takie lokaty niemal całkowicie zniknęły z rynku, choć obecnie powoli wracają do łask. Ich działanie i zasady są proste i zrozumiałe. Bank pobiera z konta klienta określoną kwotę, na okres 24 godzin. W tym czasie środki są pomnażane, po czym wracają na konto klienta.

Zalety jakie daje lokata jednodniowa

Przede wszystkim jest dość wysokie oprocentowanie, które wynosi nawet 1,8%, co jak na lokatę, która de facto zawierana jest na 12 godzin jest bardzo dużo. W krótkim czasie można podreperować dzięki niej rachunek ekonomiczny. To aktywne oszczędzanie poprzez manualną obsługę rachunku bankowego lub automatyczne odnawianie dyspozycji i przekazywania środków na lokatę każdego dnia. Środki przekazywane są wieczorem, a już rano kolejnego dnia są ponownie do dyspozycji, zwiększone o kwotę oprocentowania. Taka lokata w ciągu roku pozwoli realnie zaoszczędzić sporo środków.

Przeważnie jest jednak warunek posiadania rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego w danym banku, który udziela lokaty jednodniowej. Lokata jednodniowa realizowana jest jako depozyt nieodnawialny, w związku z tym codziennie należy wydawać dyspozycję o przelewie środków na lokatę, aby pracowały na siebie w nocy. Bywa jednak, że banki oferują także lokatę jednodniową jako depozyt odnawialny. Jeśli chce się zabezpieczyć nieco pieniędzy na planowaną w nieco dalszej perspektywie inwestycję, to lokata jednodniowa jest najlepszym rozwiązaniem, mimo niedogodności, jakie niesie ze sobą jej obsługiwanie.

Wśród lokat jednodniowych na czoło wysuwa się Idea Bank, który odbija do klientów piłeczkę w ofercie lokaty jednodniowej Ping-Pong. Dyspozycję otwarcia lokaty można złożyć w nim do 21, a zakres kwot jakie można zdeponować waha się od 500 do 20000 zł. Wszystkie wnioski o lokaty w Idea Banku można składać elektronicznie. Należy pamiętać, że w przypadku lokat jednodniowych można założyć w Idea Banku banku tylko jedną w ciągu dnia. Z kolei mBank proponuje zgoła odmienne warunki, gdyż tu lokata jednodniowa odnawiana jest automatycznie. Najmniejszy depozyt jaki można złożyć w tym przypadku to 1000 zł.

Stały dostęp do gotówki w ciągu dnia – jedyna taka lokata

Lokaty jednodniowe zyskują na popularności ze względu na możliwość dostępu do gotówki w ciągu całego dnia roboczego, stanowiąc pewną alternatywę dla rachunków oszczędnościowych. Niewielki zysk rekompensowany jest przez zabezpieczenie środków przed wpływem inflacji, co przy zawirowaniach na rynku jest niezwykle istotne. Pozwala na dowolne rozporządzanie środkami, w ciągu całego dnia nie odczuwa się zatem żadnego dyskomfortu z powodu niemożności korzystania z lokaty. Odpowiednie podejście do oszczędzania oraz wybór możliwie najlepszej dla siebie lokaty jest kluczem do sukcesu zarówno w biznesie jak i życiu osobistym. Bilans zysków dzięki temu zawsze będzie wychodził na plus.