Afaktury.pl Zmiany nadchodzące w fakturowaniu w 2022 roku

W 2022 roku przestanie powoli obowiązywać nakaz wystawiania faktur w formie papierowej. Przez rok korzystanie z faktur online będzie dobrowolne. Po upływie tego czasu wszystkie przedsiębiorstwa będą zobowiązanie do tego, by wystawiać faktury online. Z założenia ustawodawcy taka zmiana ma doprowadzić do uszczelnienia systemu i ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy wystawianie faktur online to dobre rozwiązanie?

Według ustawodawcy zaniechanie korzystania z tradycyjnej formy fakturowania ma przynieść same korzyści i to nie tylko dla poszczególnych biznesów, ale również dla całego systemu. Jedna z korzyści przedstawianych przez ustawodawcę zmian ma dotyczyć skrócenia okresu rozliczeniowego w przypadku podatku VAT. Na chwilę obecną wynosi on 60 dni, natomiast po wejściu w życie zaplanowanych zmian ma zostać skrócony do 40. Ułatwieniem dla przedsiębiorców będzie przede wszystkim brak konieczności przechowywania papierowej formy faktury, co jak się okazuje dla wielu z nich z różnych powodów często było dość problematyczne. Po zmianie przepisów wszystkie wystawione faktury online będą przechowywane w specjalnym systemie, do którego dostęp będą miały wyłącznie osoby do tego uprawnione.

Kto będzie mógł wystawić fakturę online?

Zgodnie z przepisami, fakturę online po wejściu w życie nowych zmian będzie mógł wystawić każdy płatnik VAT lub osoba przez niego wyznaczona. Tu jednak należy pamiętać o tym, że płatnik musi jej przekazać upoważnienie w stosownej formie, aby wystawienie faktury było zgodne z przepisami.

Jakie zmiany w fakturach przyjdą wraz z nadejściem nowego roku?

Jeżeli chodzi o kwestie związane z fakturowaniem, rok 2022 przyniesie naprawdę sporo zmian. Jedna z nich będzie dotyczyć modyfikacji pakietu SLIM VAT 2. Zmiany będą bardzo korzystne dla przedsiębiorców, którzy nie będą musieli dokonywać duplikatu faktury, jeżeli zostanie ona zagubiona bądź ulegnie zniszczeniu. Od nowego roku nie będzie już trzeba umieszczać na poprawionych fakturach haseł „korekta” czy „faktura skorygowana”. Zmienia się również zasady dotyczące wystawiania faktur zbiorczych. Korekta będzie mogła obejmować zarówno całość, jak i tylko poszczególne dobra czy usługi. To kolejne ułatwienie dla przedsiębiorców.