Komornicze zajęcie konta bankowego „bez powiadomienia dłużnika”

Codziennie w Polsce wielu dłużników zostaje niemile zaskoczonych. Logują się na swoje konto bankowe i oto widzą zajęcie komornicze i blokadę. Nie otrzymali wcześniej żadnego pisma o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, nie otrzymali odpisu zajęcia konta choć komornik, wysyłając do banku polecenie zajęcia, ma obowiązek wysłać dłużnikowi odpis tegoż polecenia zajęcia i to w ten sam dzień.

Zaskoczeni są zwłaszcza tacy którzy kilka lat temu już doświadczyli przeciwko sobie egzekucji komorniczej. Wówczas wielu z nich otrzymało pocztą odpis zajęcia zanim bank zrealizował komornicze zajęcie. I wielu z nich zdążyło wypłacić lub przelać z konta wszystkie środki, co nawiasem mówiąc, wydaje się wypełniać w takiej sytuacji znamiona przestępstwa udaremnienia zaspokojenia wierzyciela, określonego w art. 300 § 2 Kodeku karnego.

Tak było jeszcze kilka lat temu ale obecnie komornicy wysyłają polecenie zajęcia konta bankowego drogą elektroniczną: http://pamietnikwindykatora.pl/elektroniczne-zajecie-rachunku-bankowego-czyli-komornik-moze-szybszy-od-dluznika/ I to wyjaśnia zagadkę, dlaczego dłużnik ma zajęte konto nie otrzymawszy powiadomienia od komornika o wszczęciu egzekucji i o dokonaniu zajęcia konta. Zajęciem rachunku bankowego zwykle jest jedną z pierwszych czynności egzekucyjnych dokonywanych w sprawie i odpis tegoż wysyłany jest dłużnikowi często w pierwszej przesyłce wraz z kserokopią tytułu wykonawczego. Komornicy wciąż mają obowiązek wysyłania odpisu zajęcia konta do dłużnika tego samego dnia co zajęcia do banku ale jako że jest to zajęcie elektroniczne, przeto bank otrzymuje je w okamgnieniu a odpis wysłany Pocztą Polską dłużnik otrzymuje dopiero po kilku dniach.

Obiektywnie rzecz biorąc, o to chodzi właśnie żeby egzekucja z konta bankowego była skuteczna a nie o to żeby dłużnika uprzedzić o tym, że niebawem jego konto zostanie zajęte. I odkąd wprowadzono elektroniczne zajmowanie rachunków bankowych, skuteczność egzekucji z tego składnika majątku wzrosła.

Jest jednak też i ciemna strona a raczej negatywny margines tego udoskonalenia egzekucyjnego. Zdarzają się mianowicie egzekucje niecelowe kiedy to nieuczciwy były wierzyciel któremu dłużnik spłacił wyrok dobrowolnie, kieruje ten wyrok do egzekucji komorniczej. Zdarzają się też egzekucje przeciwko osobom które dłużnikiem nie były i nie są, w tym egzekucje omyłkowe. Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego praktycznie uniemożliwia w takich skuteczną reakcję ze strony pokrzywdzonej osoby. Bank przekazuje komornikowi pieniądze a ten ma obowiązek w ciągu czterech dni przekazać je osobie, podmiotowi z którego wniosku prowadzi egzekucję. Pokrzywdzony może w takiej sytuacji uzyskać w sądzie nakaz zwrotu pieniędzy którego może dochodzić też w postępowaniu egzekucyjnym ale po pierwsze, to trwa a po drugie, nie wiadomo czy egzekucja będzie skuteczna.