Fenomen siłownika pneumatycznego

Większość współczesnych maszyn, urządzeń, systemów sterowania układami automatyki oraz procesów technologicznych wykorzystuje w swoich mechanizmach nowoczesne siłowniki pneumatyczne, które przekształcają energię sprężonego powietrza w energię mechaniczną. Bez nich dzisiejszy przemysł w większości przypadków nie miałby racji bytu. Na czym więc polega fenomen siłowników pneumatycznych?

Czynnik powszechnie dostępny

Najczęściej stosowanymi obecnie siłownikami są urządzenia tłokowe dwustronnego działania, których czynnikiem roboczym jest sprężone powietrze. Dostępność powietrza jest nieograniczona, dlatego też ten rodzaj siłowników jest najczęściej wykorzystywany praktycznie we wszystkich sektorach współczesnego przemysłu. Sprężone powietrze jest wytwarzane w pojedynczych sprężarka lub w stacjach składających się z kilku połączonych ze sobą sprężarek.

Sprężone powietrze w systemach pneumatycznych pełni kilka kluczowych funkcji, a mianowicie transportuje energię oraz sygnały sterujące, odprowadza ciepło oraz minimalizuje zużycie elementów systemu pneumatycznego.

Schemat układu pneumatycznego przedstawia się następująco:

  • pierwszym elementem jest sprężarka, która zamienia powietrze atmosferyczne w medium energetyczne,
  • drugi element to system uzdatniania sprężonego powietrza,
  • kolejne z elementów to urządzenia sterujące całym procesem,
  • ostatnim etapem układu jest siłownik pneumatyczny przetwarzający energię sprężonego powietrza w energię mechaniczną.

Gdzie człowiek nie może, tam siłownik pracuje

Niewątpliwą zaletą siłowników pneumatycznych jest możliwość ich pracy w ekstremalnie trudnych warunkach, np. w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach, w których człowiek nie byłby w stanie prawidłowo funkcjonować. Siłowniki pneumatyczne w Air-Com.pl są przystosowane do sprawnego działania w skrajnych temperaturach, przez co doskonale sprawdzają się m.in. we wszelkiego rodzaju chłodniach spożywczych, hutach czy też w kolejnictwie. Siłowniki pracujące w takim środowisku są wyposażone w dodatkowe uszczelnienia wykonane z teflonu oraz gumy syntetycznej.

Siłowniki pneumatyczne doskonale funkcjonują również w otoczeniu narażonym na oddziaływanie wody oraz substancji żrących, a więc np. w przemyśle spożywczym, chemicznym oraz farmaceutycznym. W tym przypadku urządzenia pneumatyczne są wykonane w całości lub częściowo ze stali nierdzewnej oraz kwasoodpornej. Ponadto siłowniki pracujące w trudnych warunkach, które mogą ulec uszkodzeniom mechanicznym, wyposażone są dodatkowo w pokrywy oraz tuleje ze stali. Tak uzbrojone urządzenia są najczęściej wykorzystywane w przemyśle wydobywczym, a także w maszynach budowlanych oraz drogowych. Siłowniki pneumatyczne gwarantują pełne bezpieczeństwo użytkowania nawet w sytuacji wystąpienia pożaru, wybuchu oraz wszelkich zagrożeń mających związek z energią elektryczną.

Proste, wytrzymałe i tanie

Elementy pneumatyczne są znacznie tańsze niż na przykład urządzenia hydrauliczne. Dodatkowo nie wymagają częstego serwisowania oraz wymiany podzespołów, jak jest to w przypadku innych urządzeń wykorzystywanych w systemach automatyki przemysłowej. Dodatkowo wysoka wytrzymałość i łatwość obsługi sprawiają, że siłowniki pneumatyczne to obecnie najlepsze dostępne na rynku rozwiązanie tego typu.