Jesteś po rozwodzie i chcesz przeprowadzić się za granicę z dzieckiem, ale jego ojciec się nie zgadza? Sprawdź czy masz jakąś szansę na wygraną w sądzie

Coraz więcej małżeństw w Polsce się rozpada. Zwykle dziecko pozostaje pod wyłączną opieką jednego z rodziców, a drugi ma prawo do kontaktów z dzieckiem i współdecydowania w sprawach istotnych dla dobra dziecka. Zatem dotyczy to nie tylko wyboru szkoły, ale również wyjazdu na pobyt stały za granicą. Jeśli chcesz wyjechać z dzieckiem za granicę na pobyt stały, a ojciec się na to nie zgadza, podpowiemy Ci jakie masz środki prawne do wykorzystania.

Kiedy bez przeszkód możesz wyjechać za granicę z dzieckiem na pobyt stały?

Poza sytuacją, kiedy ojciec dziecka zgadza się na wyjazd dziecka na pobyt stały za granicę, co nie może być przedmiotem jedynie umowy między rodzicami, o czym powiemy za chwilę, są także inne, kiedy powzięcie takiej decyzji jest możliwe do zrealizowania. Kiedy ojciec dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej oczywiście nie musisz pytać go o zdanie. Co ciekawe wyjazd na stałe za granicę będzie również możliwy w przypadku, gdy władza rodzicielska została ograniczona, ale z pewnym zastrzeżeniem. Ograniczenie musi dotyczyć właśnie współdecydowania o możliwości wyjazdu drugiego rodzica z dzieckiem za granicę na pobyt stały.

Jakie masz możliwości, by uzyskać sądową zgodę na wyjazd z dzieckiem?

Możesz założyć spór w sądzie w sprawie współdecydowania o wyjeździe z dzieckiem za granicę, czyli o ograniczenie władzy rodzicielskiej w tym zakresie. Sprawa może być jednak załatwiona w formie ugodowej. Do dyspozycji są zarówno mediacja, jak i sądowe posiedzenie pojednawcze. Chodzi o to, że zawsze sąd musi zatwierdzić ustalenia pomiędzy rodzicami w sprawach istotnych dotyczących dziecka. O ile w przypadku wyjazdu na okres przejściowy możliwa jest sama umowa między rodzicami, o tyle wyjazd na pobyt stały wymaga już stosownego sądowego orzeczenia w sprawie. Kiedy mediacje nie przyniosą skutku, możesz oczywiście założyć sprawę w sądzie. Tu potrzebny będzie Ci dobry adwokat. W Warszawie swoją siedzibę ma Kancelaria Kopko, gdzie możesz uzyskać stosowne wsparcie prawników w tak skomplikowanej i złożonej sprawie, jeśli właściwy sąd rodzinny w Twoim przypadku znajduje się właśnie w stolicy.

Jak uzyskać zgodę na wyjazd dziecka – postępowanie krok po kroku

Jeśli chcesz uzyskać sądową zgodę na wyjazd dziecka za granicę na pobyt stały, musisz złożyć wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dziecka. Do niego musisz dołączyć odpis aktu urodzenia oraz odpis orzeczenia sądowego regulującego wykonywanie władzy rodzicielskiej, jeśli takie zapadło. Należy taki wniosek złożyć co najmniej kilka miesięcy wcześniej przed planowanym wyjazdem, gdyż sprawa może toczyć się przez kilka miesięcy i obejmuje dwie instancje. Sąd zawsze kieruje się naczelną zasadą, jaką jest dobro dziecka. Musi zatem zbadać czy wyjazd nie jest pochopną decyzją oraz jakie relacje dziecko ma z rodziną, która pozostaje w Polsce. Dotyczy to nie tylko ojca, ale również dziadków. Zarówno rodzice, jak i dziecko mogą być na zlecenie sądu zbadani przez biegłych psychologów. Sąd zapoznaje się również z warunkami, jakie dziecko miałoby mieć w nowym miejscu. Dotyczy to zarówno warunków mieszkaniowych, edukacyjnych, materialnych, opiekuńczych, jak i społecznych. Bardzo ważną kwestią jest zapewnienie również regularnych kontaktów bezpośrednich z drugim rodzicem. Zatem matka, która chce wyjechać z dzieckiem musi zagwarantować, że taki kontakt będzie możliwy, to znaczy musi być uregulowana kwestia kosztów dotyczących lotów do Polski, czy rodzic wyjeżdżający za granicę sobie z nimi poradzi, a w przypadku gdy ojciec ma odwiedzać dziecko za granicą musi być pewność, że stać go na taki wydatek, zważywszy, że do płacenia ma także alimenty. Trzeba pamiętać, że sądowi trzeba przedstawić nie tylko tezy, ale również dowody na to, że zrealizowanie wszystkich potrzeb dziecka, łącznie z kontaktem z ojcem będzie możliwe.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Przy wyjeździe na pobyt stały dziecko będzie podlegało tamtejszemu sądowi rodzinnemu, co oznacza że jeśli np. w danym państwie alimenty na dzieci są stałe i występuje reguła „równości alimentów”, to może się okazać, że ojciec dziecka będzie musiał płacić więcej niż dotychczas. Trzeba kwestię alimentacji sprawdzić w danym kraju do którego się udajecie albo też udać się na poradę prawną w Polsce. Z pewnością prawnik będzie mógł zweryfikować dla nas takie informacje. Może być to istotna kwestia w przypadku mediacji czy sprawy sądowej.

Uzyskanie zgody na wyjazd dziecka na pobyt stały jest możliwe. Nie warto jednak od razu wdawać się w spór sądowy i spróbować załatwić tę kwestię na drodze mediacji. W końcu obojgu Wam zależy na dobru Waszego dziecka.