Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty

Życie pisze różne scenariusze, dlatego nierzadko zdarza się, że mniej lub bardziej spodziewanie otrzymujemy wezwanie do zapłaty. Najczęściej jest ono uzasadnione, jednak bywa i tak, że wiadomość o istniejącym zadłużeniu jest dla nas dużym zaskoczeniem. W takich sytuacjach warto zachować szczególną ostrożność, gdyż zdarza się, że trafiają do nas niezasadne nakazy zapłaty – dotyczące przeterminowanych zobowiązań lub wystosowane bez żadnych podstaw prawnych. Jak zachować się w takiej sytuacji? Jak prawidłowo przygotować sprzeciw od nakazu zapłaty lub ewentualnie sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Pierwszym istotnym krokiem, który powinniśmy wykonać w momencie otrzymania nakazu zapłaty jest wersyfikacja nadawcy. Inaczej bowiem może wyglądać sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym przez tradycyjny sąd, a inaczej przez sąd elektroniczny. W pierwszym przypadku konieczne jest zachowanie ustalonej formy sprzeciwu. Kierując sprzeciw do sądu elektronicznego panuje dowolność formy – stosowny dokument możemy stworzyć samodzielnie – nawet pismem odręcznym. Konieczne jest jednak zachowanie kilku obowiązkowych elementów: wskazanie sądu, do którego kierowany jest sprzeciw,  stron postępowania i sygnatury nakazu zapłaty, podkreślenia, że nakaz zapłaty zaskarża się w całości oraz podniesienia zarzutów procesowych (np. wskazanie na przedawnienie). Sprzeciw powinien być przygotowanych w dwóch egzemplarzach i czytelnie podpisany przez wnoszącego pismo.

Istotną różnicą jest również fakt, że wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty do e-sądu w EPU nie ma konieczności jego uzasadniania. Wystarczy jedynie zaskarżyć nakaz w ustawowym terminie. Kierując sprzeciw do zwykłego sądu uzasadnienie jest już konieczne. By niepotrzebnie nie popełnić błędu, warto bazować na gotowych wzorach lub skonsultować swoją sprawę z prawnikiem.

Co mówią przepisy?

To, co szczególnie istotne w kontekście nakazów zapłaty i przepisów prawa, to oczywiście terminy. W momencie otrzymania nakazu zapłaty mamy zgodnie z przepisami Kodeks Postępowania Cywilnego zaledwie 14 dni (licząc od dnia następującego po dni otrzymania przesyłki) na złożenie naszego sprzeciwu. Nie warto zatem sprawy odkładać na później, ani tym bardziej jej bagatelizować. Znacznie rozsądniej będzie skontaktować się z fachowcem i jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki.

Gdzie kierować nasz sprzeciw? Nasz sprzeciw na formularzu lub w formie zwykłej powinien być skierowany do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Warto w tym miejscu zachować szczególną czujność i skierować sprzeciw na adres, z którego otrzymaliśmy przesyłkę, a nie na adres z pozwu.  Taki błąd będzie niemalże jednoznaczny z tym, że nie uda nam się dostarczyć naszego sprzeciwu w terminie (14 dni). Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) należy kierować na adres Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, gdyż na dzień dzisiejszy jest to jedyny sąd elektroniczny w Polsce. Dowiedz się również jak powinna wyglądać skarga na czynności komornika wzór – Darmowy Prawnik!