Podział znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa stosowane są w celu ochrony przed zdarzeniami niebezpiecznymi. Można je znaleźć w sklepach, szkołach, magazynach oraz zakładach pracy.

Podstawowy podział znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa dzieli się na cztery grupy: znaki ostrzegawcze, znaki nakazu, znaki informacyjne, znaki nakazu. Każda z grup charakteryzuje się inną kolorystyką i prostymi piktogramami, dzięki czemu są bardzo intuicyjne i proste do odczytania.

Znaki informacyjne

Przedstawiają w sposób zrozumiały i dokładny miejsca gdzie znajdują się najważniejsze elementy związane z bezpieczeństwem. Chodzi tutaj o wyjścia ewakuacyjne, telefony alarmowe czy sprzęty medyczne.Są to kwadratowe, zielone znaki z białą ramką i piktogramami. Najczęściej występują bez opisów, jeżeli pojawią się znaki z opisami to są one krótkie i proste.Wśród znaków informacyjnych wyróżniamy wyjścia ewakuacyjne, strzałki kierunkowe (pokazują drogę ewakuacji), defibrylator.

Znaki nakazu

Przedstawiają w sposób zrozumiały i dokładny zachowania i czynności, które należy wykonać w danym miejscu.Są to okrągłe, niebieskie znaki z białymi piktogramami. Rzadko stosowane są znaki nakazu z opisem, jeżeli taki się pojawi to jest zwięzły i prosty.Znaki nakazu to między innymi nakaz noszenia odzieży ochronnej czy nakaz zakładania okularów ochronnych.

Znaki zakazu

Przedstawiają w sposób zrozumiały i dokładny zachowania, które kategorycznie są zakazane w danym miejscu.Są to okrągłe, białe znaki z czarnymi piktogramami i czerwonym przekreśleniem. Opis do tego typu znaków bezpieczeństwa jest rzadko dodawany, jeżeli istnieje taka potrzeba to jest on krótki i prosty.

Do znaków zakazu można zaliczyć zakaz przejścia, zakaz fotografowania lub zakaz gaszenia wodą.

Znaki ostrzegawcze

Ostrzegają w sposób zrozumiały i dokładny przed potencjalnym zagrożeniem w danym miejscu, mogą nakazywać wzmożoną ostrożność na danym obszarze.Są to trójkątne, żółte znaki z czerwoną obwódką i czarnym piktogramem. Tutaj także rzadko stosowany jest opis. Jeśli istnieje taka konieczność jest on prosty i krótki.Do znaków ostrzegawczych można zaliczyć ostrzeżenie przed niebezpiecznymi substancjami lub ostrzeżenie przed zmiażdżeniem ręki.